Macedonian Albanian English Directions  Facebook     

Mbulon për hekurosje bordit


Përshkrim: Mbulon për hekurosje bordit
Tip: MM-800
Prodhues: Mastor GANN LTD Shkup
Përbërje:
100% canvas pambuk: ±125х50 cm
Sfungjer: ±120х40х0.5 cm
- Canvas dhe sfungjeri janë të ndara.
- Canvas ka një devijim prej ±1 cm.
- Sfungjeri ka një devijim prej ±0,1 mm.
Sfungjer vendoset në bordit, nëse dëshironi mund ta prisni me gërshërë sipas nevojës.
- Thjesht tërhiqni canvasën duke shtrënguar kordonin në pëlhurë dhe lidheni atë.
- Canvasat janë me modele të ndryshme.

Hetim (Order)

Hetim (Urdhër) e lidhur me Mbulon për hekurosje bordit