Macedonian Albanian English Directions  Facebook     

BORDI HEKUROSJE

MADE NË MAQEDONI
 Kod:
15-90041.
 Përshkrim:
Bordi hekurosje.
 Model:
GANN
 Tip:
RG-002.
 Përbërje:
16mm kompensatë, canvas termike (ngjyra metalike), tub metalik F-20mm, sfungjer 5mm, mbajtëse metalik për hekur.
 Sipërfaqja e hekurosjes:
1140х320mm.
 Cilësimet e lartësisë:
Tre (3) nivele të rregullimit të lartësisë.
The boards have a lot of different patterns, with each order you get a minimum of 3-5 different ones, and they change with the arrival of new canvases.
 With a contract for ordering more than 400 boards (annually) we can arrange it to come with your flyer, brand, barcode and more.
 The boards are with 1 year warranty. The warranty is valid for the metal part (construction of the board), but not for its physical damage (broken plywood, burnt / torn canvas).
 Prodhues:
 Mastor GANN LTD eksport-import Shkup.