Macedonian Albanian English Directions  Facebook     

Bordi hekurosje


Përshkrim: Bordi hekurosje
Model: GANN
Tip: RG-001
Përbërje: 16mm kompensatë, canvas pambuk, tub metalik F-20mm, sfungjer 5mm, mbajtëse metalik për hekur
Sipërfaqja e hekurosjes: 1140х320mm
Cilësimet e lartësisë: Tre (3) nivele të rregullimit të lartësisë
The boards have a lot of different patterns.
The boards are with 1 year warranty.
The warranty is valid for the metal part (construction of the board), but not for its physical damage (broken plywood, burnt / torn canvas).
Prodhues: Mastor GANN LTD eksport-import Shkup.

Hetim (Order)

Hetim (Urdhër) e lidhur me Bordi hekurosje