BORDI HEKUROSJE PP MM-008

 Kod 15-90080
 Model
 GANN
 Tip MM-008
 Përbërje 16mm kompensatë, canvas pambuk, tub metalik F-20mm, sfungjer 5mm, mbajtëse metalik për hekur
 Sipërfaqja e hekurosjes 1140х320mm
 Cilësimet e lartësisë Tre (3) nivele të rregullimit të lartësisë 85-80-75 cm
 The boards have a lot of different patterns, with each order you get a minimum of 3-5 different ones, and they change with the arrival of new canvases.
 With a contract for ordering more than 400 boards (annually) we can arrange it to come with your flyer, brand, barcode and more.
 The boards are with 1 year warranty. The warranty is valid for the metal part (construction of the board), but not for its physical damage (broken plywood, burnt / torn canvas).
 Prodhues Mastor GANN eksport import LTD Shkup
Hetim (Order)
Hetim (Urdhër) e lidhur me BORDI HEKUROSJE PP MM-008