Macedonian Albanian English Directions  Facebook     

Навлака за даска за пеглање


Опис: Навлака за даска за пеглање
Тип: MM-800
Производител: Мастор ГАНН ДООЕЛ Скопје
Состав:
100% Памучно платно: ±125х50 cm
Сунѓер: ±120х40х0.5 cm
- Платното и сунѓерот се одвоени.
- Платното е со отстапка од ±1 cm.
- Сунѓерот е со отстапка ±0,1 mm.
Сунѓерот се поставува на даската, доколку сакате можете да го скроите со ножици по потреба.
- Платното едноставно навлечете го со затегање на врвката на платното и врзете го.
- Платната се со различни шари.

Прашање (Нарачка)

Прашање (нарачка) во врска со Навлака за даска за пеглање.