Macedonian Albanian English Directions  Facebook     

Вработување

ГАНН има потреба од „општ работник“ за во производство без посебно работно искуство
со живеалиште во Скопје

Вработување

Одберете година на раѓање
Накратко напишете го Вашето работно искуство, доколку немате оставете празно.